شرکت شهاب اطلس پارس
سازنده جرثقیل های 7، 10، 15، 20 تن و ...
محصولات فعلی شرکت شهاب اطلس پارس


1) جرثقیل پشت اتاقی 7 تن دکل کوتاه (طول دکل 7 متر) بدون وینچ قابل نصب بر روی کامیونهای بنز 911 و 1921 و 10 چرخ

2) جرثقیل پشت اتاقی 12 تن دکل بلند (طول دکل 11 متر) وینچ دار قابل نصب بر روی کامیونهای 10 چرخ

3) جرثقیل پشت اتاقی 15 تن دکل کوتاه (طول دکل 8 متر) بدون وینچ قابل نصب بر روی کامیونهای 6 چرخ 1921 و 10 چرخ

4) جرثقیل پشت اتاقی 20 تن دکل کوتاه (طول دکل 8 متر) بدون وینچ قابل نصب بر روی کامیونهای 10 چرخ


Copyright © 2012-15 sh-atlas.ir all rights reserved
Designed by: EasySoft.ir